Szanowni Państwo,


   Informujemy, że dnia 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. ( "RODO"). Zastąpi ono przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. RODO wymusza konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, a przede wszystkim modyfikuje reguły i sposób, w jaki mogą być one zbierane, przetwarzane i przechowywane.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.


W celu wypełnienia obowiązku z art. 13 RODO opracowaliśmy Politykę ochrony danych osobowych OSM Garwolin, która znajduje się w siedzibie OSM Garwolin. Państwa dane są bezpieczne.


W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować w sposób :

 listowny, na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 mailowo, na adres: inspektorochronydanych@osmgarwolin.pl


Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego można się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 listownie, na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 mailowo, na adres: inspektorochronydanych@osmgarwolin.plKlauzula informacyjna Klauzula informacyjna