Zarząd Firmy

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu:   mgr inż. Waldemar Paziewski

V-ce Prezes Zarządu ds. Handlu:  mgr inż. Hanna Dębowska

V-ce Prezes Zarządu ds. Technicznych i Produkcji:  mgr inż. Robert Kuchnio